Sini Middeljans is vandaag 80 jaar geworden.

Namens kinderen en kleinkinderen van harte gefeliciteerd.