In vroeger tijden kon je ’s winters overal schaatsen. Na een paar dagen vorst kon er op ondergelopen weilanden en sloten worden geschaatst. Na schooltijd gauw naar huis en dan de schaatsen onder. Door de betere afwatering is het water nu zo weer weg.  En er zijn ook geen vennetjes of vijvers rond Enter.

De visvijver (De Lee) is te diep en met opborrelende gassen wil die bij matige vorst nog niet dichtvriezen en pas bij strenge vorst kun je terecht op het Grote Gat.
In 2016 is bij IJsclub de Lee het plan ontstaan om, als er vorst in aantocht is, weer weilanden onder water te kunnen laten lopen. Na de ruilverkaveling moest Waterschap Vechtstromen de herinrichting van de Regge ter hand nemen.

Karel ter Steege: “Ons oog viel destijds op een strook natuurgebied van De Paswever, in het Reggedal. tussen de Werfstraat en de Bornerbroekseweg. Deze grond is eigendom van melkveebedrijf de  Paswever (fam. de Wilde, de Jeente). Wanneer deze grond afgegraven zou worden zou die onder water kunnen lopen bij een hoge waterstand van de Regge.

Het afgraven ging echter niet door zodat nu de grond onder water gezet moet worden. Er is een dijkje van 30 cm. omheen gelegd zodat er overal zo’n 20 cm. water kan komen te staan. De omtrek is bijna 900 meter. Het wordt nog wel spannend of het water er lang genoeg op blijft staan. De uitvoering door het waterschap is nu klaar. Met dank aan Waterschap en fam. de Wilde. Dit gebied is met name bedoeld voor toerrijders, en het beste te bereiken met de fiets vanaf de Werfstraat.

Dit gebied is met name bedoeld voor toerrijders en het beste te bereiken met de fiets vanaf de Werfstraat.

Op de ijsbaan aan de Ganzenweg (foto boven) is het voor de toer schaatsers vaak te druk omdat er veel kinderen komen schaatsen. Wel wordt vanaf komende winter,  ‘s avonds vanaf 19.30 uur, de buitenbaan gereserveerd voor toer schaatsers.
De baanverlichting is ook onder handen genomen. In de vier masten zaten negen 1000 W-lampen. Deze zijn  vervangen door energiezuinige LED lampen.
Het kan een strenge winter worden, volgens Pelle Mug op de pas gehouden ledenvergadering.