Op Eerste Pinksterdag kende het Roparun Team van de gem. Wierden een geweldige doorkomst in Enter. Op het Dorpsplein werd het team dat was gestart in Hamburg, hartelijk welkom geheten. Het werd één grote happening en ook alle andere teams werden enthousiast opgewacht. De opbrengst van de doorkomst werd beschikbaar gesteld aan Hospice De Reggestroom in Rijssen.

Gerard Libbers één van de organisatoren van de doorkomst in Enter: “Doel was uiteraard om alle teams hartelijk welkom te heten in Enter. Daarnaast was het de bedoeling om met de opbrengst van deze dag een goed doel, gerelateerd aan de doelstelling van de Roparun, te ondersteunen. Dat werd dus de Hospice in Rijssen. Het geld is bijeengebracht door o.a. de gemeente Wierden, sponsoren en een deel door de Stichting Roparun”.

Dinsdagavond werd door deelnemers van het Roparun team en de organisatie van de doorkomst, het cadeau overhandigd aan de Hospice. Er werd een logeerbed, een koppelbed, een opstaanhulp en een aantal tuinsets en serviesgoed, overhandigd aan de vrijwilligers en bestuur van de Hospice. In totaal ging het om een bedrag van circa € 8000,-

Bestuurslid Bernard Kobes was opgetogen over dit prachtige gebaar: “Het is geweldig wat de Hospice hier vanavond krijgt aangeboden, en dat nog wel door een groep uit Enter. We zijn hier als Hospice heel blij mee en het maakt het werk van zo’n 80 vrijwilligers en de bewoners weer een beetje aangenamer. Namens het gehele bestuur onze hartelijke dank”.

In oktober is overigens het volgende overleg van het Roparun 2019. Dan zal worden besproken of er ook in 2020 weer een team namens de gemeente Wierden zal deelnemen. Zo’n 75% van de deelnemers van dit jaar is enthousiast en heeft aangegeven, dat men volgend jaar weer mee wil doen.