Enternaar Rolf Grouve heeft opnieuw een boek geschreven. Rolf is directeur van Provelu en heeft zowel een IT- als een bedrijfskundige achtergrond en heeft (inter)nationale ervaring met het toekomstbestendig maken van organisaties en het ondersteunen van ondernemers in verschillende branches. Rolf heeft meerdere boeken geschreven over innoveren. Ook verzorgt hij (gast)colleges bij verschillende hogescholen.

In het boek Ondernemerskracht, anticipeer op de toekomst maakt Rolf Grouve duidelijk dat je ook zonder grote en radicale aanpassingen je bedrijf toekomstbestendig kunt maken. Hij beschrijft de noodzaak om toekomstgericht te ondernemen en geeft je praktische tips, handvatten en checklists om je ondernemerskracht te benutten.

In het boek neemt Rolf je mee op een praktische manier, zodat je snel een antwoord vindt op de vragen voor je bedrijf.