De naam Roetgerink is een begrip in Twente en ver daarbuiten. Al decennia lang is het de plek waar mensen met plezier hun kleren kopen. Het Modeplein van Twente heeft met de komst van de brasserie en een schoenenzaak er twee duidelijke bewoners bijgekregen. Achter al deze zaken schuilt echter ook een vierde bewoner: de Roetgerink Foundation.

Frans Poelman is voorzitter van de Roetgerink Foundation: “Minder zichtbaar maar in stilte de helpende hand voor mensen in nood, vanuit de gedachte dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook betekent dat je oog hebt voor de zwakkeren in de samenleving werkt de foundation in stilte aan die taak.

De foundation zet zich in voor het welzijn van kinderen, gezinnen en de maatschappij in  het algemeen. Zij ondersteunt diverse initiatieven, goede doelen en kleinschalige projecten in een ruime regio rond Enter, gericht op gezinnen die door ziekte of financiële nood, een extra steun kunnen gebruiken”.

 

  

Al jarenlang doneert de stichting elke maand  tientallen pakketten aan de voedselbank in de gemeente Wierden.  Via aanvragen van de sociale dienst van de gemeente ondersteunt de foundation maandelijks verzoeken van mensen die hulp nodig hebben. Een fiets voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat, een computer die nodig is of extra ondersteuning voor ouders met gehandicapte kinderen.

Frans Poelman: “Er wordt vrijwel nooit hulp gegeven in de vorm van geld. In overleg wordt steeds een concrete oplossing gezocht. Naast deze vormen van ondersteuning organiseert de foundation ook ieder jaar nog een verwendag.

Een dag waarbij familie, vrienden of bekenden iemand kunnen opgeven die een extra steuntje verdient. Ziekte of verlies van een dierbare kunnen de aanleiding zijn om iemand het gevoel te geven dat je met hen meeleeft. Dat je iemand even een dag wilt bezorgen die hen opbeurt en verwent met nieuwe kleding, een etentje en gewoon wat extra aandacht.

Naast dit alles heeft de stichting zich ook in de laatste jaren ingezet voor hulp ver weg. Door contacten ter plekke is een hostel gebouwd in Tanzania, waar de leerlingen eerst dagelijks uren moesten lopen om onderwijs te kunnen volgen, kunnen ze nu bij de school ook blijven slapen.
Tot op de dag van vandaag ondersteunen we daar ook het onderwijs met alle middelen die daarbij horen als, boeken, meubilair, kopieermachine etc.

Om al deze activiteiten te kunnen blijven volhouden, zullen wij dit najaar een aantal acties voeren. Ten bate van de foundation zal bijvoorbeeld door Paul en Marcel Roetgering worden deelgenomen aan de Noordkaap Challenge.

Een tocht van 7200 km. waarbij u ons werk kunt steunen door per kilometer  voor  € 5,- sponsor te worden. Verder zullen er Charity diners worden georganiseerd, waarbij de opbrengst ten goede zal komen van ons werk. Zoals aangegeven kunt u in de komende de komende tijd kunt meer publiciteit van ons verwachten”.

Mocht u echter al eerder uw steun willen laten blijken dan kan dat via: NL14 RABO 0300 7645 02 t.a.v. Stichting Roetgerink Foundation

Frans Poelman
voorzitter Roetgerink Foundation