Afgelopen dinsdag presenteerde een groep parochianen (Herma Kamphuis, Gerard Braamhaar, Martin Stijnenbosch en Bennie Schreijer) in het Trefpunt, een discussiestuk waarin de contouren worden geschetst hoe de geloofsgemeenschap er in de toekomst uit zal moeten zien. Daarbij staat centraal dat gezien de beperkte capaciteit van het pastorale team de vrijwilligers de basis vormen van de geloofsgemeenschap.

Gerard Braamhaar: “Om dat goed te kunnen doen is een discussiestuk gemaakt waarin dat nader wordt uitgewerkt en dat afgelopen dinsdag aan de vrijwilligers werd gepresenteerd. Iedereen kon zich erin vinden dat het vrijwilligersberaad waarin alle werkgroepen vertegenwoordigd zijn, hiervoor de basis zal zijn.”

Voor geïnteresseerden liggen nog exemplaren van het discussiestuk achterin de kerk en ook kan een digitaal exemplaar worden opgevraagd bij Gerard Braamhaar.

Zondagmorgen is er in Hoogtij (RTV Oost) een item over de Antoniuskerk in Enter. Deze begint om 8.00 uur