Rikie Meilink is 70 jaar geworden.
Van harte gefeliciteerd namens de kinderen en kleinkinderen.