Terwijl de voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad Ypeloweg in volle gang zijn, vertragen de uitkomsten van de onderzoeksresultaten de realisatie. De verwachting is dat eind november 2023 gestart kan worden met de aanleg van het fietspad. De voorbereidingen voor de aanleg van het vrij liggende fietspad Ypeloweg bestaan o.a. uit een onderzoeksfase. De resultaten van het bodemonderzoek en het ecologisch onderzoek hebben geleid tot noodzakelijk aanvullend onderzoek.

“Het is erg jammer dat de aanleg van het fietspad Ypeloweg, vertraging heeft opgelopen door factoren waar we geen invloed op hebben. We kijken er echter naar uit, om in november op een verantwoorde manier te kunnen starten met de aanleg van het fietspad” aldus wethouder Ten Brinke.

Bodemonderzoek
Tijdens het bodemonderzoek is op verschillende plekken asbest aangetroffen. Om dit goed te kunnen verwijderen is aanvullend onderzoek gestart, om de locaties in kaart te brengen.

Ecologisch onderzoek
Tijdens de uitvoering van het ecologisch onderzoek zijn o.a. vermoedelijke verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Ook hiervoor is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is in gang gezet en zal in september klaar zijn.

Planning
De gemeente doet er alles aan zo snel mogelijk een veilige fietsverbinding te realiseren. De verwachting is om eind november 2023 te kunnen starten met de aanleg van het fietspad.