Verenigingen en stichtingen zijn onmisbaar voor de lokale samenleving, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Daarom start maandag 6 september het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport weer. De campagne waarbij clubs stemmen kunnen werven voor een zo hoog mogelijke financiële bijdrage.

Met die bijdrage kunnen zij hun doelen realiseren die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobanken in Twente stellen al jaren kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.

Inschrijving
Clubs ontvangen per e-mail een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Deze verenigingen en stichtingen kunnen zich van 6 tot en met 27 september aanmelden via www.rabo-clubsupport.nl.

Stemmen
Leden van Rabobank kunnen van 4 oktober tot en met 24 oktober stemmen op hun favoriete club. Dit stemmen gaat via de Rabo App. In deze periode voeren deelnemende clubs uit Twente campagne voor hun doelen en projecten. Denk aan projecten als verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine of de club voor iedereen toegankelijk maken.
De uitslag van Rabo ClubSupport 2021 wordt begin november bekend gemaakt.

‘Juist nu willen we clubs weer helpen’
Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen, evenals de inkomsten. “Nederland is kampioen verenigen. Clubs en verenigingen bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn,” aldus Jochem Essink, directeur coöperatieve Rabobank.

“Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport.”