Op 29 en 30 zijn er raadsvergaderingen zonder publiek.Op maandag 29 juni begint de vergadering om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Hamerstukken:
• Beëindigen huur perceel Mettenkampsweg 5 in Enter en bouwkundig aanpassen gebouw.

Discussiestukken:
• Opheffing van de gemeenschappelijke regeling Soweco
• Vaststellen bestemmingsplan Centrum Enter, herziening Dorpsstraat 57

Wilt u de raadsvergadering bekijken? Dat kan vanaf 19.30 uur, via www.wierden.nl/uitzending.

Op dinsdag 30 juni vergadert de gemeenteraad van Wierden vanaf 13.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Hamerstukken:
• Vaststelling actualisatie exploitatieopzetten 2020

Discussiestukken:
• Jaarverslag en jaarrekening 2019
• Nota Meerjarenbeleid