Op dinsdag 15 september is er een raadsvergadering. Dit is een vervolg op de vergadering van 8 september die om technische redenen geschorst werd. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Hamerstukken:
Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening Fietssnelweg F35
Vaststellen van het complex en grondexploitatie Zuidbroek DG3

Discussiestukken:
Communicatie- en participatieplan duurzaamheid
Vaststellen Bestuursrapportage 2020
Moties vreemd:
a. Zelfbewoningsplicht bij verkoop woningen
b. Onderwijshuisvesting (ondersteunen motie Noordoostpolder bij VNG)
c. Beleid lichtschermen

Uitzending
Vanwege de corona maatregelen wordt deze raadsvergadering zonder publiek gehouden. Wilt u de raadsvergadering bekijken? Dat kan vanaf 19.30 uur via www.wierden.nl/uitzending