Onder de leiding van informateur Bert Blase hebben de gezamenlijke politieke partijen in Wierden de mogelijkheden verkend van een raadsakkoord. Na meerdere constructieve gesprekken waarin onder meer ook de concept Toekomstvisie van de gemeente Wierden onderdeel van de discussie was, is op 9 juni de conclusie getrokken dat een gezamenlijk raadsakkoord niet haalbaar is. Nadat de ChristenUnie aangaf geen perspectief te zien in het proces, zijn ook overige partijen gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat een raadsakkoord niet langer mogelijk is.

ChristenUnie fractievoorzitter Kees van Dijk: “We vinden het jammer dat het zo gelopen is, maar nadat er al een definitief coalitieprogramma gepresenteerd is, zagen wij te weinig ruimte voor de partijen om een goede inbreng te hebben in het raadsakkoord.
We hadden graag breed over de verschillende onderwerpen in onze gemeente gesproken en die kans is er helaas nooit geweest. Wij blijven enthousiast over de mogelijkheden van een raadsakkoord, maar dan wel in de juiste volgorde”.

Gertjan ten Brinke geeft namens de CDA fractie aan de situatie te betreuren: “Tegelijkertijd respecteren wij dat iedere fractie zijn eigen afwegingen maakt, ook dat is democratie.”

Cindy ter Riet namens NEW: “Wij betreuren het dat de Christen Unie zonder uiteindelijk te hebben gesproken over de inhoud van een mogelijk raadsakkoord uitstapt. Het is onze doelstelling geweest om middels een raadsakkoord meer met elkaar samen te werken, immers op vele vlakken komen de programma’s van de partijen met elkaar overeen, en dat zijn vaak ook wensen van onze inwoners.

Met het CDA is een coalitieprogramma gemaakt waarin slechts enkele van onze ambities beschreven worden, zodat er alle ruimte is voor alle politieke partijen om een raadsakkoord te vullen met de gezamenlijke ambities.
Helaas blijkt er onvoldoende basis voor verdere voortgang. Het is ons doel en plicht richting onze kiezers om onze ambities te verwezenlijken, nu dat niet op deze manier is, zullen wij opnieuw kijken hoe wij daar invulling aan gaan geven”.

Dianne Harberink namens de VVD: “Nadat eerder door de VVD al was aangegeven niet meer mee te doen, hebben we ons terdege verdiept in de kansen die een raadsakkoord voor alle partijen had kunnen betekenen, mits de juiste stappen werden genomen. Jammer dat voor het inzetten van bestuurlijke vernieuwing er op voorhand al een coalitieakkoord was. De volgorde was verkeerd.

Eerst een raadsakkoord en daarna een coalitieakkoord, waarin de andere partijen hun partijpolitieke inbreng hadden kunnen hebben, had kans van slagen gehad.
Omdat de VVD vindt dat wanneer één partij afhaakt (in dit geval de CU) een raadsakkoord niet meer raadzaam is, heeft de VVD Wierden-Enter gekozen om ook definitief af te haken.
Jammer is wel, dat de nadruk teveel op de aanstaande toekomstvisie gericht werd en weinig inhoudelijk voor de partijen die geen deel uit maken van de coalitie”.

Roselien Slagers Progressief Wierden: “Een raadsakkoord kan een succes worden als alle partijen aanhaken. Omdat dit nu niet het geval is, was het ook voor Progressief Wierden reden om de besprekingen te staken”.