Roselien Slagers: "...overbodige werkgroep...".

Progressief Wierden weigert deelname aan een gemeentelijke ontwerpgroep die een missie, visie en een strategie moet gaan schrijven in het eerste kwartaal van 2021. In de commissievergaderingen van 12 januari stond deze “ontwerpgroep” op de raadsagenda. Progressief Wierden vond het bedrag dat uitgetrokken is voor de inhuur van een extern bureau (rond de € 100.000,-) een buitensporig hoog bedrag.

Roselien Slagers van Progressief Wierden: “In deze tijden zou het college ook intern de tering naar de nering moeten zetten. Al eerder is er door Progressief Wierden aandacht gevraagd voor een beperking van de inzet van dit soort dure bureau’ s, hoe goed ze misschien ook zijn. Die kosten zijn enorm toegenomen en zullen nog verder toenemen is de verwachting. Wij hebben zelf voldoende kennis in huis is onze overtuiging. En dan de kosten, honderdduizend euro!

De gemeente begroting voor de volgende jaren eindigt nu al in de rode cijfers. We hebben de OZB sterk verhoogd, en dat voor het eerst in minstens 20 jaar, ook is het absoluut niet duidelijk welke financiële gevolgen Corona zal opleveren voor onze gemeente.
Verder zijn er zeker een aantal noodzakelijke investeringen te verwachten, zoals bijvoorbeeld een nieuwe basisschool in Enter.

Bovendien en dat vinden we misschien wel het meest belangrijk ligt er al een prachtige visie uit 2018 en  “Het verhaal van ons“ een prachtig verhaal, waar 7000 inwoners uit Wierden aan hebben bijgedragen, biedt wat ons betreft meer dan voldoende aanknopingspunten om tot een visie te komen.
Daarom stellen we nu een daad, door niet deel te nemen aan deze wat ons betreft overbodige werkgroep”.