Colin Kok, Progressief Wierden.

Gisteren kon Entersnieuws al melden dat er een duurzaamheidslening in de gemeente Wierden komt. Daar heeft Progressief Wierden zich jaren voor ingezet en ze zijn dan ook blij dat er een besluit is genomen. Raadslid Colin Kok:  “Er gebeurt veel in de wereld, voor ons reden om nogmaals een poging te doen om de duurzaamheidslening erdoor te krijgen. En dat is gelukt, alle raadsleden hebben voor gestemd”.

Particuliere huizenbezitters lenen met de duurzaamheidslening geld onder gunstige voorwaarden. Dit geld kunnen zij gebruiken voor energiebesparende maatregelen in en aan de woning.
Om dit bereiken heeft Progressief Wierden samen met ChristenUnie, SGP en VVD een voorstel gedaan om de SVN-gelden hiervoor te gebruiken. Dit is geld van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, waarmee de gemeente Wierden ook samenwerkt.

“Er ligt maar liefst € 120.000 klaar”, aldus Colin Kok. “Als dit niet genoeg is, komt het college van burgemeester en wethouders terug bij de raad. Het is mooi om te zien dat alle raadsleden achter dit voorstel staan. Nog mooier is dat de geldpot gelijk is verhoogd met € 350.000,- We hopen dat veel inwoners hier gebruik van maken om bijvoorbeeld hun huis te isoleren en zo hun energiekosten verlagen.”