Jaarlijks maken woningcorporatie Reggewoon, Stichting Huurdersbelang Wierden Enter (SHWE) en gemeente Wierden prestatieafspraken voor het komende jaar. Hierin levert elke partij een bijdrage vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Basis is de Lokale Woonagenda 2022-2026. Op 6 december werd het document officieel ondertekend.

Prestatieafspraken:

  • Wierden krijgt binnen vier jaar minimaal 140 extra sociale huurwoningen.
  • Partijen gaan in gesprek over meer flexwoningen (huisvesting op een tijdelijk beschikbare locatie).
  • Deze woningen zijn bij voorkeur levensloopgeschikt en bestemd voor diverse doelgroepen, waaronder statushouders en andere urgente inwonersgroepen.
  • We proberen woonlasten omlaag te krijgen. Onder andere via een proef “check waar je recht op hebt” (wierden.nl/rondkomen).
  • Woningen worden comfortabeler en energiezuiniger. De komende jaren worden de woningen met de energielabels EFG verduurzaamd.
  • We voeren opnieuw gezamenlijk onderzoek uit naar de behoefte van specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, huishoudens met een middeninkomen en goedkope koop voor starters op de woningmarkt. Zo kunnen we hier met toekomstige woningbouwplannen nóg beter rekening mee houden.
  • We maken niet alleen afspraken voor komend jaar, nieuw is dat we ook afspraken met een doorkijk naar de komende jaren opgesteld hebben.

Gertjan ten Brinke, wethouder gemeente Wierden: “Ik ben echt blij met deze afspraken. Dit zijn niet alleen mooie ambities en woorden, maar vooral ook concrete stappen. We staan voor de best pittige taak om recht te doen aan steeds meer verschillende woonbehoeftes. Ik denk dat we met deze prestatieafspraken daarin samen een goed evenwicht hebben gevonden, zodat Wierden de gemeente blijft waarin het prettig en goed wonen is, nu en in de toekomst.”