Dinsdag 16 november 2021 om 19.00 uur is er een Open Huis in Het Anker waarbij raadsleden, inwoners en organisaties uitleg krijgen over de resultaten van het lokale Woningmarktonderzoek 2021, input kunnen geven voor de Lokale Woonagenda 2022-2026 en vragen kunnen stellen. Ze vragen u om u aan te melden voor de bijeenkomst.

Vul het formulier dan in: www.wierden.nl/lokalewoonagenda.
Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn ze verplicht bij binnenkomst de CoronaCheck-app te scannen en daarbij uw identiteitsbewijs te controleren.

Achtergrond Lokale Woonagenda 2022-2026
De gemeente Wierden wil graag voldoende passend en betaalbaar woonaanbod voor zijn inwoners. Door ontwikkelingen en toenemende druk op de woningmarkt is dit echter soms lastig. Niet alleen is het een uitdaging om in voldoende woningen te voorzien, ook het verbeteren van de kwaliteit van woningen en de leefomgeving vraagt om aandacht.

De gemeente staat de komende jaren voor grote woonopgaven: het versnellen van de woningbouw, specifieke (zorg)doelgroepen huisvesten, verduurzamen van woningen en zorgen voor een prettige leefomgeving.

Dat vraagt om een heldere visie van gemeente Wierden. Daarom wordt er een nieuwe Lokale Woonagenda ontwikkelt voor de periode 2022-2026. Hierin staan de ambities omtrent wonen beschreven. De Lokale Woonagenda vormt tevens de leidraad voor het programma ‘wonen’ voor de komende vier jaar.