Roselien Slagers""...er is wel financiële armslag...".

Dinsdag 30 juni is de gemeenteraad van Wierden de nota meerjarenbeleid het onderwerp van gesprek, de plannen voor de komende vier jaar staan ter discussie. Uitgangspunt is wel dat er weinig geld is. Er staan bovendien forse uitgaven de komende jaren op stapel, de bouw van de Passie  en een sportaccommodatie in Wierden en een nieuwe basisschool in Enter. Er wordt geld gereserveerd voor de mogelijke  gevolgen van Corona en de oplopende zorgkosten.

Roselien Slagers van de PPW: “Toch is er wel wat financiële armslag en kan er ook links en rechts bezuinigd worden . Op die manier kan er geld naar projecten , thema ‘s die de gemeente wat socialer en duurzamer maken.  Platform Progressief Wierden heeft daar een aantal voorstellen voor.

Extra geld voor activiteiten voor mensen die nog thuis wonen, bijvoorbeeld met (beginnende) dementie ook om het thuisfront te ontlasten,  of verharding van het fietspad Lage Dijk. Al zo lang vormt dit pad een belemmering voor rolstoelgebruikers om via deze verbindingsroute gebruik te maken van de mooie fiets en wandelpaden rondom Enter.

Lage Dijk

Ook proberen we geld vrij te maken voor activiteiten georganiseerd voor jongeren met een beperking.  De cultuursector willen we ook graag een hart onder riem steken door het cultuurfonds nieuw leven in te blazen. Er is in 2020 geen geld beschikbaar geweest voor initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Het is al een moeilijk jaar is voor culturele instellingen en verenigingen vanwege Corona. Geen Wiezo en Enterse Dagen, noem maar op.

Aandacht voor biodiversiteit vinden we ook broodnodig. Iedereen is enthousiast op de uitbundig bloeiende bermen maar dit moet op veel grotere schaal gebeuren.

Ongetwijfeld zal er een discussie worden gevoerd over fietspaden of fiets suggestiestroken langs de Ypeloweg en Goorseweg. Kan het of kan het niet? De partijen lijken verdeeld.

Het coalitieplan van CDA en NEW staat bol van plannen die niet worden uitgevoerd. We moeten ze met onze wijzigingsvoorstellen maar een handje helpen.”