De Hamberg.

De stichting Hambergers is een petitie gestart om aan de politiek een stevig signaal te geven over het laatste over gebleven stuk van de Enterse es, de Hamberg. Zij roept Enternaren en iedereen die het met hen eens is  op hen te steunen om dit unieke stuk natuur te behouden. “De gemeenteraad van Wierden heeft een steuntje of een duwtje in de rug nodig om zich nu eindelijk eens duidelijk te kunnen uitspreken dat het geen optie is om op de Hamberg een huis te bouwen”, aldus Ben ter Haar, voorzitter van de stichting.

Ben vervolgt: “De es is uniek en Enter heeft er samen met de Regge haar bestaan aan te danken. Drie kwart van de Enterse es is inmiddels bebouwd en de Hamberg is het laatste stukje dat nog open is.  Dat willen we graag zo houden voor Enter en haar toekomstige bewoners.

Het is een prachtig gebied waar de natuur steeds diverser wordt en veel door wandelaars wordt gebruikt. Een gebied dat alleen nog maar mooier gaat worden.

Er liggen allerlei visies en beleidsstukken waar de es door gemeente en provincie als cultuurhistorische grond met grote waarde wordt aangemerkt en waar eigenlijk geen verdere verstening mag plaats vinden.

En toch zijn er steeds weer nieuwe initiatieven die het voortbestaan bedreigen. Daar moet een einde aan komen.  Een groot gedeelte van de raad is daar ook wel van overtuigd, is het idee van de stichting” aldus Ben ter Haar.

Met een motie zou het B&W de opdracht kunnen geven om de Hambergeres een nog meer beschermde status te geven.  Een door velen ondersteunde petitie zou daarbij zeker helpen.

Kijk op: www.dehambergeres.petities.nl en teken de petitie!
Vergeet niet om daarna de mail met daarin de bevestigingslink te beantwoorden.  Dan pas is uw steun geldig.