We zijn als Reggedal heel dankbaar voor alle vriendelijke gebaren die we krijgen. De bewoners genieten van alle presentjes, zowel groot als klein. We willen daarom ook iedereen bedanken voor het medeleven in de vorm van kaartjes, cake, cupcakes, gebak, armbandjes en bloemen. Ook zijn Erna Kerkhof en Wim Nijenhuis langs geweest voor mooie muziek. Dit is allemaal hartverwarmend.

Personeel Reggedal Enter.