In de Dorpsstraat, nabij de Brandput, is een penning van de Nierstichting gevonden. Ben je die verloren?
Je kunt deze ophalen bij Oude Pastoriestraat 7.