Patrick ten Hove.

Tijdens de laatste EOV vergadering heeft Dirk Velten te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter. Dirk: ”De uitslag van de enquête, die we in maart met elkaar besproken hebben, heeft mij gesterkt in mijn overtuiging, dat elke organisatie gebaat is bij verandering en vernieuwing. In die overtuiging heb ik dan ook mijn taken als voorzitter overgedragen aan Patrick ten Hove.

Hierin spreek ik de hoop en verwachting uit dat er meer ondernemers zullen opstaan die de uitdaging aangaan om gezamenlijk een constructieve en structurele bijdrage te leveren, om zo het ondernemersklimaat te verbeteren”.

Patrick: ”De EOV staat samen met de inwoners van Enter voor een aantal mooie uitdagingen. Zo is er de “Stadsbeweging”, een initiatief vanuit de Provincie, en de Dorpsstraat die in 2020 opnieuw ingericht zal gaan worden. Projecten waar wij als ondernemers en inwoners van Enter, allemaal een stem in hebben. Met dank aan Dirk die in de voorgaande jaren de kar van de EOV heeft willen trekken. Dit is dit voor mij samen met ondernemend Enter een geweldige uitdaging en ik heb er zin in. Samen gaan we voor succes”.