Gepubliceerd op: donderdag 9 maart 2023, 16:34

Het college van de gemeente Wierden, heeft de gemeenteraad voorgesteld om het huidige afwegingskader, grootschalige duurzame energieopwekking, in te trekken en te herijken. Gevolg hiervan is dat principeverzoeken voor nieuwe zonneparken niet door het college worden beoordeeld, totdat het herijkte beleid is vastgesteld.

Gepubliceerd op: donderdag 9 maart 2023, 13:47

Tjalle Morsink.

Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten & de Waterschappen. Enternaar Tjalle Morsink (19) staat op de kandidatenlijst (plek 10) voor BBB in Overijssel. Hij wil het geluid van de jongeren naar Zwolle brengen. De interesse voor de politiek kwam bij Tjalle al in de aanloop naar de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen.

Gepubliceerd op: donderdag 9 maart 2023, 10:28

Ook dit jaar wordt er weer een paasvuur ontstoken in Enter. Voor de 8e keer zal “Stichting Entertain” er voor zorgen dat het paasvuur weer een groot feest wordt. Op zondag 9 april (Eerste Paasdag) zal het paasvuur op De Mors om 20.00 uur ontstoken worden. Jong en oud is welkom voor een hapje en drankje met muzikale omlijsting van Feest DJ Peter Pas.

Gepubliceerd op: woensdag 8 maart 2023, 15:58

Bureau Goudappel heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de vitaliteit in de 39 Overijsselse centrumgebieden. Onlangs heeft het de cijfers bekend gemaakt over 2022 (het onderzoek daarvoor was in 2020). Aan de hand van indicatoren heeft men de centrum gebieden in kaart gebracht. Deze zijn: bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en samenwerking. Op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit scoort Enter beter dan in 2020. De leegstand is van 14% naar 10% gedaald.

Gepubliceerd op: dinsdag 7 maart 2023, 14:58

Terwijl de voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad Ypeloweg in volle gang zijn, vertragen de uitkomsten van de onderzoeksresultaten de realisatie. De verwachting is dat eind november 2023 gestart kan worden met de aanleg van het fietspad. De voorbereidingen voor de aanleg van het vrij liggende fietspad Ypeloweg bestaan o.a. uit een onderzoeksfase. De resultaten van het bodemonderzoek en het ecologisch onderzoek hebben geleid tot noodzakelijk aanvullend onderzoek.

Gepubliceerd op: dinsdag 7 maart 2023, 09:51

Albert Bouwmeester: "...prima jaar achter de rug...".

Maandagavond hield de Stichting Enters Erfgoed z’n jaarlijkse donateursavond weer bij De Kröl. Een mooie opkomst, voorzitter Albert Bouwmeester kon ruim 150 leden welkom heten. In z’n openingswoord blikte de voorzitter nog eens terug op het afgelopen jaar. “Een mooi jaar met veel activiteiten die goed werden bezocht. Met name de Ganzenmarkt en de Slachtvisite trokken veel belangstellenden” aldus de voorzitter.

Gepubliceerd op: maandag 6 maart 2023, 13:01

Mantelzorgers uit de gemeente Wierden, zijn dinsdag 21 maart welkom in Dienstencentrum De Bron (Dorpsstraat 55). Door de Stichting Evenmens wordt er dan van 14.30-16.00 uur een gezellige middag onder de naam ‘Koffie & Ontmoeting’ georganiseerd voor mantelzorgers.

Pagina 5 van 24 123456782324