Gepubliceerd op: woensdag 1 juni 2022, 13:13

Het college van gemeente Wierden legt de gemeenteraad de jaarrekening 2021 voor met een positief resultaat van € 3.641.000,-. Het positieve resultaat komt vooral voort uit een aantal éénmalige meevallers als een fors hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, een hogere opbrengst leges omgevingsvergunning en een voordeel op grondexploitatie. “Het is natuurlijk geweldig om op deze wijze het laatste jaar van de coalitieperiode af te sluiten. Hoewel het met name om eenmalige meevallers gaat en wij structureel nog voldoende uitdagingen hebben, is het geweldig om zo’n jaarrekening te kunnen presenteren aan de gemeenteraad, aldus wethouder Richard Kortenhoeven.

Pagina 30 van 30 1227282930