Ria Broeze biedt het manifest aan.

Dinsdag j.l. hebben de gezamenlijke Ouderenbonden in de Gemeente Wierden, een manifest aan de voorzitter van de gemeenteraad aangeboden. Dit manifest is opgesteld door de ouderen die in de Gemeente Wierden wonen. De titel van het manifest is: “Van wieg tot graf leven, wonen en verzorgd worden in de Gemeente Wierden”.

Ria Broeze, voorzitter van de Ouderenbonden: “Uit cijfers blijkt dat er in 2040 maar liefst 30 % ouderen in de gemeente Wierden wonen. Er zal een tandje bij moeten om alle ouderen van wieg tot graf te laten wonen en verzorgen. Er is b.v. dringend behoefte aan een voorziening voor somatische ouderen. Die moeten nu vaak naar omliggende plaatsen.

Om eenzaamheid te voorkomen zijn ontmoetingsruimtes nodig, deze zijn wegbezuinigd, maar er blijkt dringend behoefte aan te zijn, ook is het een mogelijkheid om ontmoetingsruimtes te maken in nog te bouwen appartementen.

Er is ook vraag naar betaalbare levensloopbestendige woningen voor ouderen. In Enter is er te weinig aanbod voor senioren, te weinig betaalbare appartementen, met als gevolg dat ook daar de ouderen niet op kunnen schuiven. Betaalbare hofjes bouwen voor jong en oud is ook een uitgesproken wens.

Ook ouderen willen graag met de auto dicht bij de winkel staan, maar dan moeten er geen obstakels staan zoals reclameborden. Ook de aanleg van een fietspad van Enter naar Wierden of langs de Ypeloweg staat hoog op het verlanglijstje”.

Meer weten over het manifest? Kijk HIER of HIER
Of opvragen via: hartenden@gmail.com