Toon Korterik

Op 8 september is de pater Antonius Joseph Maria (Toon) Korterik in Hengelo overleden. Hij werd geboren te Broekland op 5 maart 1940 en tot priester gewijd voor de Orde der Karmelieten in 1966. Van 1967 tot 1995 was hij in werkzaam in de Karmel missie op de Filippijnen. Na zijn terugkeer naar Nederland verbleef hij enkele jaren in het voormalige Karmelklooster ‘De Grundel’ te Hengelo.

In 1998 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius Abt parochie te Enter en in 2005 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochies H. Stephanus te Bornerbroek en H. Johannes de Doper te Wierden.

In 2007 werd hij eervol ontslagen als pastoor van deze parochies  en op dezelfde datum werd hij benoemd tot pastor in het parochieverband Twente West en tot lid van het pastoraal team van dit parochieverband.

Op 1 oktober 2009 werd hij eervol ontslagen als pastor binnen het parochieverband Twente-West en als lid van het pastoraal team van dit parochieverband. Met ingang van dezelfde datum ging hij met emeritaat.

De uitvaart is op dinsdag 14 september om 10.30 uur in de kloosterkerk in Zenderen. Vanwege corona is er plaats  voor  slechts  60  mensen. Als  u  bij  de  viering  aanwezig  wilt  zijn,  dient  u  zich  op  te  geven  bij  het  secretariaat  van  de Nederlandse  Karmel provincie  via:  secretariaat@karmel.nl

U kunt ook de viering volgen via een livestream. Kijk HIER