Het Hervormd Dienstgebouw

Het Hervormd Dienstgebouw wordt op korte termijn ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat betekent dat het gebouw in de komende week al niet meer gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Groepen die er gebruik van maken moeten uitwijken naar andere locaties. Het Reggedal en basisschool De Wegwijzer zijn daarvoor in beeld.

De gemeente Wierden is verantwoordelijk voor de opvang van de vluchtelingen. Dat betekent ook dat de gemeente Wierden zorgt draagt voor de aanpassingen, om het Hervormd Dienstgebouw geschikt te maken voor de opvang.