Door de sterke toename van asielaanvragen is er in Nederland een groot tekort aan opvangplekken. Daarom heeft de Rijksoverheid gemeenten de opdracht gegeven om voor de langere termijn extra opvangplekken te creëren voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Ook de gemeente Wierden heeft hierin een opdracht te vervullen. In 2023 moeten er in de gemeente in totaal 84 asielzoekers worden opvangen. In 2022 realiseerden ze al 37 opvangplekken. De overige opvangplekken worden gerealiseerd aan de Ypeloweg 16.

Op dit perceel bieden veertien chalets gezamenlijk onderdak aan maximaal 56 asielzoekers. Met ingang van 1 maart 2023 stelt de gemeente voor de duur van maximaal vijf jaar, 56 extra opvangplekken beschikbaar aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
Tenminste de eerste drie jaar worden hier alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) opgevangen.

Humane opvang
“Los van de opdracht, moeten wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen aan een humane opvang van asielzoekers”, zegt burgemeester Doret Tigchelaar. “We zijn een gastvrije gemeente en bieden op verschillende locaties ook al onderdak aan statushouders en Oekraïense ontheemden.”

Een aantal Oekraïners en asielzoekers wordt in Wierden opgevangen in chalets. Deze beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid waardoor een zekere mate van privacy geboden wordt. Gezien de goede ervaring met deze vorm van opvang, heeft het college van de gemeente Wierden besloten ook chalets in te zetten voor de opvang van amv’s aan de Ypeloweg 16.

Invulling
Aan de Ypeloweg worden zestien chalets geplaatst die gezamenlijk onderdak bieden aan maximaal 56 amv’s. In de bestaande woning/gebouwen op het perceel, komen een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een leslokaal, ontmoetingsruimte/sportruimte.

Toezicht en regie opvang locatie
Het COA en Nidos zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande jongeren. COA biedt de opvang en Nidos voert de voogdijtaken uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De COA en het Nidos zullen 24/7 op de locatie aanwezig zijn. Hiervoor worden twee chalets ingericht.
Humanitas, Vluchtelingenwerk en de gemeente Wierden worden betrokken bij de opvang en begeleiding. Hierover worden aanvullende afspraken gemaakt met het COA.

Begrip opvang
Het college van de gemeente Wierden is van mening dat met de gekozen invulling een voor Wierden passende en humane opvang aan asielzoekers geboden kan worden. Omwonenden, in een straal van 500 meter van de Ypeloweg 16, hebben een brief ontvangen over de amv-opvang locatie.
Op www.wierden.nl/asielzoekers staat een veel gestelde vraag- en antwoordlijst over de opvang van asielzoekers. Aanvullende vragen kunnen worden gemaild naar: asielzoekers@wierden.nl

Aanmelden bijeenkomst
Op zaterdag 21 januari is er van 14.00-17.00 uur een inloopbijeenkomst aan de Ypeloweg 16. De inloopbijeenkomst is bedoeld om vragen te stellen en mogelijke zorgen te uiten over deze opvang locatie.

Alle inwoners die zich vooraf aanmelden zijn welkom op de inloopbijeenkomst. Aanmelden kan tot 19 januari via het aanmeldformulier op www.wierden.nl/ypeloweg