De digitale informatieronde Grondgebied is dinsdagavond vroegtijdig afgebroken omdat er, net als een aantal weken geleden, problemen waren met de verbinding. Hoewel de gemeenteraadsleden, het college en de griffier elkaar goed konden verstaan, was het voor de inwoners die via de livestream meekeken erg slecht te volgen.

“Dat was voor ons de belangrijkste reden om de informatieronde vroegtijdig te stoppen,” aldus burgemeester Doret Tigchelaar.
“Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda. Dan kun je niet zeggen, we gaan achter gesloten deuren verder. Dan doe je geen recht aan de lokale democratie. We zullen de onderwerpen die op de agenda stonden op een ander moment bespreken.”

Vanwege het coronavirus wijkt de gemeenteraad van de gemeente Wierden uit naar online mogelijkheden, maar helaas liet de techniek de gemeenteraad opnieuw in de steek.
De gemeente Wierden bleek niet de enige gemeente waarbij de techniek gebrekkig functioneerde. De servers van Notubiz konden de vele online vergaderingen op dinsdagavond niet aan, waardoor meerdere gemeenten last hadden van een slechte verbinding.