Prijs oud papier flink gestegen.

Het College van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Enter, heeft opnieuw de goede traditie die ze al jaren hanteren, voortgezet. De cijfers van 2021 zijn op een rij gezet en men is zeer tevreden over de hoeveelheid oud papier dat is ingeleverd en de opbrengst. De prijzen zijn in 2021 ten opzichte van 2020 weer behoorlijk aan getrokken.

De kerken in Enter te weten: De Hervormde Gemeente, De RK kerk, De Reggestroom en De Gereformeerde Gemeente, krijgen elk € 500,-

Ten laste van de toekomstige opbrengsten van 2022 is nu reeds een tweetal giften beschikbaar gesteld.
Christelijke basisschool “De Wegwijzer” viert  in mei haar 100-jarig jubileum en “Passage”  Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging, viert in april haar 60-jarig jubileum. Daarom nu al een gift voor deze heugelijke feiten.

Gezien de toestand in Oekraïne hebben ze een gift beschikbaar gesteld van € 1000,- uit de oud ijzer kas.

Het College dankt iedereen, dat zij hen ook in 2021 weer zo goed wisten te vinden met het brengen van oud papier en ijzer.