Op 28 november is er om 19.30 uur, een Open Huis over het concept van de Toekomstvisie. De samenleving heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van het concept van de Toekomstvisie. Leden van de denktank, bestaande uit inwoners en ondernemers, hebben het concept in september overhandigd aan het college. Vervolgstap is nu om te toetsen of de samenleving zich herkent in het huidige concept of dat aanvullingen wenselijk zijn. Tijdens het Open Huis gaan de gemeentelijke organisatie en raadsleden hierover graag in gesprek met inwoners en ondernemers.

De vier pijlers van de toekomstvisie vormen de leidraad voor het gesprek tijdens het Open Huis. Ontvangst locatie is het publieksplein in de centrale hal van het gemeentehuis. Via de website kunt u zich aanmelden voor dit Open Huis.

Pijlers en speerpunten
Het concept van de Toekomstvisie staat op www.wierden.nl/toekomstvisie. Hier vindt u ook aanvullende informatie over het proces tot zover en betrokkenheid van de samenleving hierbij. Het gesprek over het concept van de Toekomstvisie vindt plaats aan de hand van de vier pijlers
aangegeven in het concept van de Toekomstvisie.

De pijlers van de toekomstvisie zijn:
1. Samen gezond en veilig wonen, werken en leven
2. In een mooie groen en duurzame omgeving
3. Nieuwe kansen voor de lokale economie
4. Samen aan de slag! Doet u mee?

Aanmelden Open Huis
Om het Open Huis goed te kunnen organiseren, wordt u verzocht zich aan te melden. Dat kan via het formulier op de website www.wierden.nl/openhuistoekomstvisie

Hier kunt u ook aangeven over welke pijlers en speerpunten u graag in gesprek gaat. Aanmelden kan tot 24 november. U ontvangt op 25 november een mailbevestiging van uw komst naar het Open Huis. Bent u niet aanwezig bij het Open Huis, maar wilt u nog wel input meegeven, dan kunt u uw input tot 30 november mailen naar toekomstvisie@wierden.nl

Vervolgtraject
De input die tijdens het Open Huis en per mail nog wordt opgehaald, wordt verzameld en besproken met de raadsleden. Na deze ronde wordt een definitieve versie van de Toekomstvisie opgeleverd. Het is dan aan het college en de gemeenteraad om de Toekomstvisie vast te stellen. De gemeenteraad heeft hierin het laatste woord.
Verwachting is dat de definitieve versie begin 2023 kan worden vastgesteld.