Op 24 juni 2023 wordt in Enter de 3e Open Bedrijvendag georganiseerd. Er is veel gebeurd in de afgelopen vijf jaar, dus zal er genoeg te doen zijn binnen de bestaande bedrijven en natuurlijk ook bij de nieuwe bedrijven, waaronder veel op de Elsmoat. Er is een nieuw bestuur samengesteld en de voorbereidingen voor het evenement, zijn alweer in volle gang. Het doel is dat Enter onder de aandacht komt van een breder publiek.

Dave Letink: “Vanuit de organisatie zullen wij zo goed mogelijk proberen de juiste mensen bij elkaar te krijgen, zoals, scholieren, werkzoekenden, familie en vrienden en overige geïnteresseerden. Natuurlijk is alle input voor initiatieven van harte welkom.

Naast het bezoeken van bedrijven, zal er een aantrekkelijk randprogramma zijn voor jong en oud. Natuurlijk is er ook weer een knalfeest aan het einde van de dag waar iedereen welkom is.

Bij deze willen wij ook alle ondernemers uitnodigen om deel te nemen aan de Open Bedrijvendag Enter. Bedrijven uit onze database ontvangen een uitnodiging, maar iedereen is vrij zich aan te melden via:  info@bedrijvendagenter.nl.

Dit mailadres kan tevens gebruikt worden voor vragen, maar deze kunnen ook beantwoord worden in de officiële Kick-off van het event. Deze zal plaatsvinden op donderdag 22 september, dus zet deze vast in je agenda. De exacte tijd en locatie volgt nog via de eerste nieuwsbrief” aldus Dave Letink.

De website www.bedrijvendagenter.nl en de social media kanalen zijn inmiddels ook weer bijgewerkt en zullen gevuld worden in aanloop naar het event.