De huis aan huis collecte van het Diabetesfonds in Enter, heeft een bedrag van € 2035,30 opgebracht.