In het parochieblad van april heeft u een enveloppe aan getroffen die bedoeld is voor de jaarlijkse Vastenaktie. De opbrengst van de Vastenaktie gaat dit keer in z’n geheel naar de mensen in Oekraïne.
Ellen Spoelder: “Hoewel er inmiddels al heel wat geld en goederen zijn gedoneerd, lijkt dit toch nog steeds het meest aansprekend project. De nood is hoog en alle hulp is welkom.
Voelt u zich aan gesproken om via onze Vastenaktie deel te nemen, dan kunt  u uw bijdrage in de daar voor bestemde enveloppe doen en deze deponeren in de in de brievenbus  van de pastorie, of in de daarvoor bestemde bus in het kerkportaal.

Mocht u geen enveloppe hebben, maar toch mee wil doen met deze actie, dan liggen er enveloppes achter in het portaal van de kerk. Er kan ook een bijdrage  worden over gemaakt. Informatie hier omtrent staat op de enveloppe. De viering van zondag 3 april heeft als thema “Hoop” voor de mensen uit Oekraïne.
Dank namens alle mensen die getroffen zijn door deze zinloze oorlog”.