De collecte van het Diabetesfonds heeft € 2.964,72. opgebracht.
Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt.