Na twee jaar is door 40 enthousiaste collectanten, de collecte van “Reuma Nederland” weer “normaal” gelopen. Vanwege corona werd deze collecte twee keer afgeblazen.

De totale opbrengst inclusief QR-bijdragen was: € 2.775,05.