Afgelopen week is de jaarlijkse collecte voor KWF kankerbestrijding gehouden en deze heeft in Enter € 5596,61 opgebracht! Met dit geld blijft KWF kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Wij willen iedereen hartelijk danken voor de gift en speciaal dank aan de 68 collectanten voor hun inzet!

Enkele collectanten hebben, in verband met hun leeftijd, aangegeven volgend jaar niet meer te collecteren en daarom zoeken we weer nieuwe collectanten.
Kun je ons in de week van 4 tot en met 10 september 2022 helpen, meld je dan aan bij Annie Pluimers 0547-382 355 of Karin Veneklaas 06-38 28 18 03.

Wie de collectant heeft gemist kan alsnog online doneren via kwf.nl/collecte.

Met vriendelijk groeten,

Annie Pluimers, Agnes Gottenkieny, Mary-Lou Schartman en Karin Veneklaas

Bestuur KWF Enter.