In de week van 9 t/m 15 april is er in Enter gecollecteerd voor De Hartstichting, met de collectebus en QR-code. De totale opbrengst is € 3.417,29.

Dankzij de giften kan De Hartstichting werken aan preventie, onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten. Alle collectanten en inwoners worden van harte bedankt voor hun bijdrage.