Op 19 januari gaat Greenhouse Advies nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbest in de bodem van het speelveld aan de Marcellistraat. Uit eerder onderzoek is gebleken dat op een bepaalde plek onder het gras asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is. Omdat het asbest zich onder de graszoden bevindt, is er geen direct gevaar voor de gezondheid.

Tijdens dit nader onderzoek wordt een deel van het speelveld afgezet met lint en dragen de medewerkers beschermende kleding. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de hoeveelheid, de omvang en de aard van de verontreinigingen in de bodem onder het gras. Direct omwonenden van het speelveld zijn geïnformeerd met een brief.

Het asbest is gevonden tijdens het bodemonderzoek dat Projectbureau BAS in opdracht van de gemeente en doet dit op alle plekken waar kinderen en volwassenen spelen en recreëren.