De gemeente Wierden laat binnenkort een  verkennend bodemonderzoek uitvoeren op het schoolterrein van basisschool De Roerganger en het terrein van Activiteitencentrum ’t Zumpke aan de Reggestraat. Dit onderzoek vindt plaats op 24 januari en wordt gedaan door Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS).

Op basis van het verleden verwacht Projectbureau BAS dat er géén asbest in de bodem zit, maar de gemeente wil dat natuurlijk zeker weten. Daarom is een verkennend bodemonderzoek nodig, uitgevoerd door een gecertificeerde onderzoeksbureau.

Zij boren gaten en graven sleuven op verschillende plekken op de locaties. Zo kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. Als er iets gevonden wordt, dan worden omwonenden ingelicht en wordt het netjes opgeruimd.