Omwonenden van de Rondweg zijn tegen de aanleg van een bike park, die de EMC (Enterse Motor Club) daar wil realiseren. Vorig jaar heeft de EMC een aantal van de buren  gesproken over een cross terrein voor elektronische motoren.

Joke Kamphuis: “Destijds is er niet gesproken over fietsers en dat betekent dat er steeds meer bij komt. Ook is toen al benoemd dat wij als bewoners van de Rondweg tegen een bike pakc op deze locatie zijn en hebben we geadviseerd om verder te kijken.

Ook is toen de vraag gesteld of er nog meer van dergelijke parken zijn. Nu blijkt dat er één park op een braak liggend terrein ligt en nog elders één in Nederland. Dit zou dus het derde park in Nederland zijn, wat op ons mooi stuk natuurgebied zou moeten komen. Zo’n park hoort dus niet in een buitengebied waar mensen wonen, maar op een braakliggend terrein of op een industrie terrein.

Als buurt hebben we een brief geschreven aan de gemeente Wierden met de vraag wat er van klopte, toen we hoorden dat de plannen al rond waren. Vreemd is ook dat de grond is aangekocht door de Sportfederatie, terwijl er van zeventien huishoudens bekend is, dat deze tegen een bike park zijn.

Er word dus duidelijk een politiek spelletje gespeeld waar wij als Rondweg bewoners de dupe van kunnen worden.

We zijn niet tegen een park wat de EMC graag wil, maar puur tegen de locatie waar deze zou moeten komen. Wij wonen met veel plezier op dit mooie stukje natuur gebied, dat ze nu willen om toveren als een bike park. We willen onze rust en privacy, het behoud van het landelijk gelegen terrein en gaan voor de veiligheid. Wat de buurt betreft heeft het bike park geen draagvlak” aldus Joke.