Bij de viering van 75 jaar bevrijding en de Enterse Dagen, worden straten in Enter versierd. De gemeente Wierden is met richtlijnen gekomen omtrent deze versiering met als uitgangspunt dat het veilig is, de festiviteiten goed verlopen en er geen schade wordt aangericht. Deze regels omtrent de straatversiering kan men HIER vinden.

Voldoet uw straatversiering aan deze regels, dan kan men gewoon door gaan met waar de straat mee bezig is. Wilt u iets bouwen wat buiten de regels valt? Groter bijvoorbeeld? Dan wil de gemeente de plannen van te voren zien, zodat ze kunnen beoordelen of ze veilig zijn.

Daarom moet u in dat geval minstens twee weken van te voren een melding doen. U hoort vervolgens van de gemeente of uw straatversiering veilig genoeg is en of uw plannen door kunnen gaan.
Voor de Enterse Dagen gelden andere termijnen, deze worden medio maart bekend gemaakt.