Maandagavond 9 januari  heeft het THEMAkoor haar jaarvergadering, afgesloten met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Ondanks het natuurlijk verloop binnen het koor is het ledental toegenomen met vier nieuwe koorleden. Mochten zich nog personen geroepen voelen om bij ons THEMAkoor te willen aansluiten? Je bent van harte welkom, ze houden elke maandagavond repetitie van 19.00 tot 20.15 uur. Ook kan men zich aanmelden via: THEMAkoorenter@gmail.com