De gemeente gaat het beleid voor standplaatsen aanpassen. Belangrijke wijziging is dat de gemeente onder andere een beperkt aantal locaties aanwijst die gebruikt kunnen worden als vaste standplaats voor een kraam, zoals een vis- of loempiakraam. Andere locaties komen dan niet meer in aanmerking voor een vergunning.

In de praktijk betekent het nieuwe beleid dat de meeste kramen op dezelfde locatie kunnen blijven staan als waar zij nu staan. Daarnaast wordt een vergunning verleend voor maximaal drie jaar en mag een standhouder maximaal drie aaneengesloten dagen op een standplaats staan.

Op de andere dagen (met uitzondering van de zondag) heeft de gemeente dan de mogelijkheid een vergunning te verlenen aan een andere standhouder.
Het nieuwe beleid ligt vanaf 13 februari zes weken ter inzage.