De gemeente Wierden heeft nieuw beleid opgesteld voor het bouwen van nieuwe woningen in de dorpen Enter en Wierden. De gemeente krijgt regelmatig verzoeken voor het bouwen van nieuwe woningen op nog onbebouwde locaties in de dorpen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, zullen dergelijke verzoeken in de toekomst worden getoetst aan de nieuwe beleidslijn.

De gemeente Wierden kende al wel beleid voor het bouwen van woningen in de open gebieden in de dorpen. Dit was echter niet meer actueel, en leidde de afgelopen jaren tot veel discussie. “Vandaar dat wij nieuw beleid hebben gemaakt,” aldus wethouder Johan Coes. Hij vervolgt: “De nieuwe beleidslijn ‘Toevoegen van woningen in de bebouwde kom’ is een afwegingskader met voorwaarden. Wij wijzen hierin geen plekken aan waar wel of niet gebouwd kan worden. Wel beschrijven wij welke gebieden onder voorwaarden in aanmerking komen voor (individuele) woningbouw en welke niet”.

De wethouder is niet bang dat heel Wierden en Enter volgebouwd gaan worden met woningen. “Wij zijn zuinig op onze open plekken. Deze zijn onder meer belangrijk voor groen, gezondheid en waterberging. Maar soms kan Woningbouw helpen om de kwaliteit van de hele omgeving te verbeteren”.

Reageren
Mensen kunnen vanaf 26 juni 2019 tot en met 6 augustus reageren op het nieuwe beleid. Dan ligt de nieuwe beleidslijn ter inzage in het gemeentehuis en op www.wierden.nl/woningen. In het najaar zal de beleidslijn worden behandeld in de gemeenteraad, waarna hij in werking kan treden.