Vandaag wordt Nico Essink 50 jaar.
Namens de vrienden van harte gefeliciteerd.