Leonie Prieshof: "Inzetten op woningen goedkope segment".

NEW heeft dinsdag, tijdens de behandeling van de Nota Meerjarenbeleid, het college gevraagd in te zetten op koopwoningen in het goedkope segment. Dit om starters meer kans te geven om de woningmarkt op te gaan, maar ook om mensen die nu huren de kans te geven te kopen en voor ouderen die hun grote woning willen verkopen om naar een kleinere woning te gaan.

NEW en de voltallige gemeenteraad hebben de toezegging van het college gekregen dat er bij de bouw van de Berghorst fase 2 (Enter) en Zuidbroek (Wierden) gestuurd gaat worden op de ontwikkeling van betaalbare/sociale koopwoningen. De gemeente gaat haar pijlen richten op woningen die op dit moment hard nodig zijn in de woningmarkt. Er wordt dus niet alleen maar gewerkt aan de ontwikkeling van sociale huurwoningen.

Raadslid Leonie Prieshof van NEW: “Hiermee wordt door de gemeente invulling gegeven aan de nieuwe woonvisie die het college en de gemeenteraad afgelopen jaar hebben vastgesteld. Het college geeft hierbij aan dat het op het moment nog niet duidelijk is wat die te bouwen woningen gaan kosten.
Maar dat ze er alles aan gaan doen zo goedkoop mogelijke koopwoningen te ontwikkelen en hiermee te voldoen aan de vraag voor met name starters. Als richtprijs is een bedrag van rond € 220.000,- genoemd. In september hoort de gemeenteraad tijdens een informatiebijeenkomst meer.”