Doret Tigchelaar ontvangt het coalitieprogramma.

Het coalitieprogramma 2022-2026 van Nieuw Enter Wierden en CDA Wierden-Enter is een feit. Fractievoorzitters Cindy ter Riet (NEW) en Gertjan ten Brinke (CDA) presenteerden het nieuwe programma vrijdagochtend aan de pers en overhandigden het eerste exemplaar aan burgemeester Doret Tigchelaar. Het coalitieprogramma met de titel “Ruimte voor iedereen” sluit goed aan bij de kernwaarden van beide partijen.

Cindy ter Riet: “Er ligt een coalitieprogramma op hoofdlijnen, welke vooral de stijl waarop wij willen gaan besturen beschrijft. Een programma met slechts enkele inhoudelijke punten, met de bedoeling om alle ruimte te geven aan de andere raadsfracties in het proces te komen tot een raadsakkoord dan wel maatschappelijk akkoord.

We staan voor een aantal flinke uitdagingen en die kunnen alleen samen met inwoners, ondernemers en de gehele gemeenteraad goed worden opgepakt”.

Gertjan ten Brinke: “Het versterken van Wierden in de breedste zin is onze speerpunt. We richten ons daarbij op de essentie: het groene en dorpse karakter, de sociale en economische samenhang in de gemeenschap, onze innovatieve economie en de veiligheid van onze inwoners. Er is ruimte voor iedereen” , aldus Ten Brinke.

Deze coalitie kiest er niet voor om de inhoudelijke speerpunten in een dichtgetimmerd akkoord op te schrijven. Integendeel, ze kiezen ervoor om vraagstukken samen met de betrokken inwoners, organisaties, instellingen en ondernemers aan te pakken en daarover te beslissen.

Daarom willen ze dit coalitieprogramma combineren met een raads- of maatschappelijk akkoord, waarin de overeenkomstige ambities van alle politieke partijen worden benoemd. Het is de wens van de coalitie om samen met inwoners en ondernemers en gemeenteraad beslissingen te nemen.

De overige politieke partijen hebben op basis van het coalitie programma aangegeven met elkaar in gesprek te willen gaan om toe te werken naar een raadsakkoord. De eerste gesprekken daartoe zullen gepland gaan worden in juni, onder leiding van Bert Blase uit Papendrecht (informateur en formateur).

De afgelopen periode is de ambtelijke organisatie actief in de weer geweest om de inwoners van Wierden te consulteren. Daarmee is goed in beeld gebracht hoe inwoners en ondernemers de toekomst voor Wierden zien. Met de andere raadsfracties willen ze bezien of deze toekomstvisie van de samenleving basis kan zijn voor een raadsakkoord, zodat in het najaar de gemeenteraad deze toekomstvisie mogelijk als ‘maatschappelijk akkoord’ kan vaststellen.

Daarin zullen de gezamenlijke ambities verwoord staan van de inwoners en het bestuur van de gemeente Wierden. Een echte co-productie op het vlak van groen, buitengebied, agrarische ontwikkeling, economie, veiligheid, welzijn en gebiedsontwikkeling.

De wethouders voor de komende periode.

Bij de presentatie waren ook de wethouders aanwezig en werd ook het voorstel voor de portefeuilleverdeling bekend gemaakt.

Richard Kortenhoeven (NEW) behoudt de portefeuille financiën, economie en duurzaamheid. Tevens wordt hij eerste locoburgemeester.
Gertjan ten Brinke (CDA) neemt de portefeuille Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening. Beide wethouders zullen vanuit het College van B&W, samen optrekken op het gebied van de agrarische sector en duurzaamheid. Het Sociaal Domein blijft bij Hans ter Keurst (NEW).

Cindy ter Riet: “Het is natuurlijk aan het college om op onderdelen de portefeuilles te wijzigen, zodat een evenwichtige verdeling ontstaat tussen de burgemeester en de wethouders”.

Volgens beide fractievoorzitters is het van belang dat het nieuwe College van B&W oog heeft voor de nieuwe bestuurscultuur die ingezet gaat worden, en daar uitvoering aan zal geven.

De installatie van de wethouders is op dinsdag 5 juli. Ook worden er nog twee nieuwe raadsleden benoemd.