In de R.K. kerk H. Antonius Abt zal vrijdag, 10 maart om 18.30 uur, de musical “Mozes en de tien plagen” worden uitgevoerd door kinderen uit groep 4 van De Talenter.

Onder leiding van pastor Wilhelmien Wichers Schreur zullen de kinderen het verhaal uitbeelden waarbij Mozes en Aron, de joodse slaven bevrijden en veilig uit Egypte leiden, terug naar hun thuisland.
De liedjes worden gezongen door Gerard Braamhaar.

Deze uitvoering is onderdeel van het project dat de kinderen volgen ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De musical is voor iedereen vrij te bezoeken, er wordt bij de ingang een vrije gift gevraagd voor de R.K. kerk en gemeenschap.
De kinderen hopen dat er veel mensen willen komen kijken naar hun musical!