De opvang locatie aan de Rondweg.

Vorig jaar werd er een beroep gedaan op alle gemeenten om extra opvang van vluchtelingen en ontheemden te verzorgen. De bevoegdheid daartoe ligt bij de burgemeester voor ontheemden, en bij het College van B&W voor vluchtelingen. Aan die vraag werd door Wierden voldaan, maar op een manier, waar de raadsleden van de NEW fractie zich achteraf niet comfortabel bij hebben gevoeld.

Cindy ter Riet van NEW: “Besluiten werden genomen voor locaties en aantal mensen en pas achteraf werden omwonenden op de hoogte gebracht. Dit bracht veel onrust met zich mee.
Alle raadsleden waren vertrouwelijk op de hoogte gebracht maar mochten daarover niet communiceren met inwoners tot een bepaalde deadline was verstreken. Dat moeten we een volgende keer anders doen” was de unanieme uitkomst na het fractie overleg, aldus Cindy ter Riet

Daarom heeft NEW dinsdag een motie vreemd aan de orde ingediend, die het College van B&W opdraagt, om bij toekomstige opgaven voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden in openbaarheid bekend te maken wat de vraag is, en daarover ook het gesprek met de gemeenteraad te voeren en de besluitvorming in handen van de raad te leggen.

“NEW staat voor eerlijke en duidelijke communicatie. Hoe groot, moeilijk of gevoelig een onderwerp ook is, samen met elkaar moeten we het doen”, aldus Cindy ter Riet.

Het CDA Wierden-Enter en SGP Wierden hebben de motie ondersteund en daarmee is deze in meerderheid aangenomen.

Met het creëren van een aantal opvangplaatsen (o.a. aan de Ypeloweg, Vlierdijk, Sportlaan en Rondweg) voor ruim 80 mensen, voldoet de gemeente op dit moment aan de afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt.