Mieke Kerkhof is 60 jaar geworden.
Namens de familie en vrienden, van harte gefeliciteerd.