Elk jaar wordt er vanuit de Marcellinus parochie in Enter een bedevaart georganiseerd naar Lourdes. De kracht van deze bedevaart is dat mensen uit Enter en omgeving, samen naar Lourdes gaan. Veel mensen putten troost en bemoediging uit een bezoek aan deze Maria bedevaartplaats. Dit jaar is de vliegreis gepland van 22 t/m 27 september.

Judith Horstink: “Wat maakt het mooi om met een groep te gaan? Elke reis wordt hierdoor anders en bijzonder. De sfeer en de onderlinge contacten in de groep, maken de reis. Het is elke keer weer bijzonder om te zien, hoe hecht een groep kan worden in een paar dagen. Het samen delen van de belevenis, het elkaar helpen met rolstoelen, het samen delen van levensgebeurtenissen, dat geeft het Lourdes gevoel”.

Wanneer?
Parochiereis is van 22 t/m 27 september. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen ook mee. In Lourdes staan rolstoelen en rollators klaar. Ook hebben zich enkele mensen aangemeld die graag iemand in een rolstoel willen drukken.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, bel: 06. 22 97 72 20.

Draagt u Het Lourdeswerk een warm hart toe, dan kunt u ons steunen door een gift op bankrekening: NL45 RBRB 0828 9841 15 t.n.v. Lourdeswerk. Door uw bijdrage kunnen wij mensen een financiële bijdrage geven.
Hierdoor wordt het voor enkele mensen mogelijk om naar Lourdes te gaan, terwijl ze zelf hiervoor niet de financiële middelen hebben.